AO0I5321.jpg
filigran_guld a.png

Satsang - nye datoer

Datoer kommer når der igen kan åbnes for
forsamling over 10 personer. 

Trust Love Satsang

Med Pernille Mandira

EN INDRE PILGRIMSFÆRD

AO0I8178.jpg
golden_art_32.png
Dybt transformerende indre rejse
27. FEB. - 26. SEPT., 2021
PRIS: KR. 32.500,-
Tilmeld dig og betal for hele forløbet på en gang, med rabat på kr. 2.500,-

Ratebetaling mulig fra kr. 2.420,- om måneden

Udsat
på ubestemt tid pga
COVID19

"Denne rejse er for dig, der tør stilheden, sandheden; som ved, at et liv i dualitet er et liv i adskillelse, og som har tillid til, at den guddommelige kærlighed "lever dig" og viser vej. 

 

Vi mødes for at invitere Dharma ind i livet, for at hjælpe hinanden med at slippe dualitetens illusoriske greb, og bevæge os ind i lyset - ind i friheden".

- Pernille Mandira
filigran_guld a.png

Trust Love Satsang med Pernille Mandira
er en dyb, indre pilgrimsfærd. Du og dine medrejsende bliver holdt i visdom og kærlighed - af jer selv, hinanden, og Pernille Mandira. Det er en rejse for dig, der ønsker at bevæge dig ud over den mentale, kognitive måde at arbejde med dig selv og verden på. Som ønsker at aktivere nærværet af din sjæls stemme endnu klarere i dit levede liv, personligt såvel som professionelt. 

​​

Under forløbet arbejder vi i dybden i energiterapiens univers, hvis værktøjer Pernille Mandira har brugt igennem de sidste 15 år, i sit arbejde med både private og virksomheder. Disse værktøjer vil være skræddersyet til forløbet, og efter endt forløb, frit tilgængelige til brug, i egen virksomhed eller praksis.

 

Udover et månedligt møde hos Pernille Mandira på Fuglesangsgaard, indeholder Trust Love Satsang et ugentligt møde i et fortroligt, online space. Herudover 7 personlige sessions af 30 minutters varighed med
Pernille Mandira, for at støtte dig i din proces.

Velkommen til Satsang

Sandhedens vej

HØR PERNILLE FORTÆLLE OM SATSANG

golden_art_32.png
Trust Love Satsang 2021Pernille Mandira
00:00 / 06:29
Stol_og_væg.jpg

Hvad er satsang?

SAMVÆRET MED SANDHED

golden_art_32.png

Satsang betyder mødet med sandhed. Eller, hvis man skal gå den indiske vej, er det ”samværet med sandheden”. Vi bærer den jo alle sammen indeni i os – men hvornår ved vi, at vi møder den? Den sandhed, der er vores?

 

Jeg tror, det kræver stilhed og hengivenhed. Og en åbenhed for at kunne læse de der små forskelle i energien; de vibrationer, som sjælen sender ud, kontra dem, der kommer fra vores mind. Det er en livsopdagelsesrejse. Og jeg tror de fleste ved, når de bevæger sig væk fra sandheden. Så bliver vi trætte og udbrændte – mangler overskud. Heldigvis er det som om, at flere og flere vækkes til også at vide, når de er med sandheden, hvordan end den så ser ud for den enkelte. 

For mig er sandhed en opdagelse, en væren i enhed, som er uendelig svær at ordsætte. Vejen til sandhed for mig, er båret af, eller belagt med tillid. Jeg tænker, at i sidste ende handler det om, at vi som mennesker i Livets Skole giver plads til, at livet kommer til os. Giver plads til, at vi bliver levet, tør hengive os til det for hjernen uvisse, men for sjælen visse. Her kan den sjælelige vished opstå i mennesket, og herigennem også oplevelsen af at være det frie menneske du altid har været. 

Og så tror jeg, at der er lige så mange veje til sandhed, som vi er mennesker; vejene brolagt med ligeså mange forskellige elementer, som vi er sjæle på jord, der hver går vores vej mod at finde sandhed. Min vej er tillid – hvad er din?

AO0I7319.jpg

Mere om Satsang

DET FÅR DU MED

golden_art_32.png

Trust Love Satsang er først og fremmest et forløb i dedikation til dig. Det vil tage dig gennem svære faser, men har du modet, er det her, den virkelige transformation sker; det er i de mørke faser, at lyset bliver helt tydeligt.

Det er derfor altafgørende, at du er klar til at dedikere dig til hele forløbet, netop for at få den dybe oplevelse, det er at tage alle skridt. Når først satsangen er begyndt, kan du derfor ikke melde fra igen. Til gengæld får du muligheden for at se og kende dig selv, som du aldrig har kendt dig før.

Igennem Trust Love Satsang får du:

8 HEALENDE WEEKENDER

Otte healende weekender på Fuglesangsgaard, heraf 2 med overnatning, med dybt sjæleligt og personligt arbejde, i samvær med andre, der ligesom du, er dedikeret til deres personlige pilgrimsfærd.
 

UGENTLIGE ONLINE MØDER

Ugentlige møder med guidance og mulighed for deling.
 

7 PERSONLIGE SESSIONS

Syv personlige sessions med Pernille Mandira af 30 minutters varighed.
 

UBETINGET SUPPORT

Ubetinget support, både fra din sjæl, Pernille Mandira og fra Universet.

UNIKKE TEKNIKKER

Unikke teknikker fra energiterapiens univers, som frisættes for første gang igennem dette forløb, sådan at du kan bære dem videre ud i livet. 
 

FOR-ENING

For-ening af din energetiske krop med din fysiske.
 

FRIHED FRA FØLELSERNES DRAMA

Frihed fra følelsernes drama gennem opdagelsen af, at følelser ikke er sande, men hele tiden kan skifte form - og derfor ikke behøver have et greb om dig.
 

EVNEN TIL AT SKELNE

Evnen til at skelne imellem illusion og sandhed, både i de store beslutninger og i hverdagens nærhed.

filigran_guld a.png
 
AO0I8748.jpg

9 temaer viser vej

DET ARBEJDER VI MED

golden_art_32.png

I løbet af Trust Love Satsang arbejder vi med de 9 nedenstående temaer. Dog er det vigtigt at nævne, at forløbet, trods temaerne, også er intuitivt guidet. Spontane ændringer og justeringer kan derfor forekomme undervejs, for at støtte dig og de andre deltagere på bedst mulige måde.

 

Det er afgørende, du er indforstået hermed og ikke lader det påvirke dig i dit arbejde. Temaerne er:

MEDITATION: LARM OG STILHED
BRIDGE TO THE UNIVERSE
EN MESTER MØDER EN MESTER
DEN INTUITIVE VEJ: NÅR BALANCEN VISER VEJ
CIRCLE OF CHRIST
EYE OF GOD
ALMINDELIGHED, TØR DU?
SHAMANEN
ET LIV AF RETNINGER, HVILKEN ER DIN?
filigran_guld a.png

Energiterapi

EN HISTORIE OM AT REJSE IND I ENHED

golden_art_32.png
 

The Eye OF God: Øjet, hvorfra livet udgår

Det er vel omkring 14 år siden, at jeg for første gang opdagede, hvad energiterapi kan. I august 2005 stod jeg på Rennes Les Chateau, i Frankrig, og kiggede ud over landskabet; ud over det område, der kaldes ”The Eye of God”. Universet viste mig et øje, viste mig pupillen, og jeg så, hvordan alt liv udgik fra netop dette sted. En Under-Visning startede for mig, og den første metode, som derefter hed ”The Eye of God”, var født. Jeg prøvede det af med klienter, da jeg kom hjem, og der kom så smukke resultater. Jeg opdagede, hvordan der skete store skift i mennesker, når de arbejder energetisk med deres udfordringer, i stedet for kognitivt. Jeg var stadig ung i min rejse, så jeg skrev mine erfaringer ned, og lod teknikken komme op, når en klient havde brug for den.

 

EN SIMPEL VERDEN

”The Eye of God” blev begyndelsen på en vandring med energiterapeutiske værktøjer, der siden 2005 er blevet kanaliseret ned til mig. Jeg har brugt dem for at opdage dem, ikke for at forandre eller forfine dem. Disse værktøjer er så simple, og så rene, at det mest af alt handler om, for hjernen at kunne kapere den lethed, hvorfra de kommer – og det kan tage tid, for hjernen er trænet i, at store ting sker på baggrund af komplicerede løsninger eller teknikker. 

Energiterapi, den form jeg åbner for, er så simpel, udelukkende fordi universet er så simpelt, så enkelt er det. Og hvis vi mennesker vil tilbage og vækkes i vores åndelige sandhed, må vi invitere det enkle, det simple, ind i vores liv.  Kun vi mennesker komplicerer for at være særlige, blive til noget, osv. Energiterapi er enkelt, og jeg elsker det – for i det simple husker vi vores sandhed. Når vi fjerner alle regler, alle begrænsninger, så kommer vi tilbage til kilden, til det sande, og derfra sker miraklerne. Når noget er simpelt, er det for mig en gave af de helt store, ikke en ussel betegnelse af noget som "mangler". 

Fra mentale blindgyder ind i enhed

Igennem mine sidste 15 års arbejde med mennesker, synes jeg at opdage, at mange er endt i en form for mental blindgyde. Jeg ser det hos mange af mine klienter, de sidder fast, og kan ikke forstå, de ikke kan komme videre. Uanset, at de er veluddannede i et hav af terapeutiske teknikker, og selvom de har gået i terapi i mange år, er det som om, de når til et vist sted, og så kommer de ikke videre. 
Det er som om, at den kognitive, mentale terapi kommer til kort, for det menneske som ønsker at vågne, som ønsker et liv i enhed. 

DEN MANGLENDE BRIK

Energiterapi er en måde at arbejde med sig selv på, en måde at være i livet på - vel at mærke, hvis man har en åbning til, at alt er energi, og at den mentale del af vores bevidsthed ikke er dækkende for den helhed, vi er. Energiterapi er derfor et supplement til den kognitive og mentale terapi, som menneskeheden har arbejdet i og med i uendeligt mange år. Den er, for mig, den manglende brik, for at vi kan finde os selv på en vej til den ultimative frisættelse, hvor følelsernes uendelige illusion ophæves, og frihed opstår.
 

EN OPDAGELSE AF FRIHED

Med energiterapi som værktøj fjernes Livets Skole ikke, livet er lige der, og du vil fortsat blive undervist, mødt af både sorger og glæder – men du vil nu have nye energetiske værktøjer til din rådighed, værktøjer som opløser den følelsesmæssige illusion og låsthed du er endt i så du kan stille dig et andet sted overfor det, du møder, end du plejer.

 

Og det er lige der, friheden ligger. I at opdage, at man ikke længere er bundet af eller fanget i følelsernes uendelige duale verden, at andres holdninger og meninger ikke trækker en med sig, men at man kan forblive i sin egen cirkel, og være tro mod sin retning, energi, og dermed også forblive åben og respektfuld overfor et andet menneske. 

En genopdagelse af det sande

Da vejen med energiterapi er en rejse, en genopdagelse, er det så vigtigt, at du lærer det hele gennem egen erfaring, kun dér kan magien opstå - kun dér kan du, hvis du måtte ønske det, vise vej for andre. 

Disse 8 måneder er ikke en uddannelse, det er en Satsang; det er mødet med sandheden, som den vælger at opstå i dig. Men når du er færdig, vil du have fået værktøjer til dit livs værktøjskasse, som du kan bruge alle vegne, privat, på dit arbejde – ja i livet. 

 

EN BEVIDSTHEDSREJSE

Jeg inviterer således til en bevidsthedsrejse ind i energiterapien, en måde at arbejde med sig selv på, som ikke tillader, at det mentale er det styrende. Du vil blive guidet til at forstå de energetiske kræfter, vi alle har i os, og derfor også, hvordan vi kan åbne os for nye måder at arbejde os ud af blindgyden på. Videre fra det sted, hvor den kognitive terapi ikke rigtigt tager os længere - eller der, hvor vi med kombinationen af begge de terapeutiske retninger, skaber plads til enhed, til frihed til sandhed. 

ET AFSLUTTENDE ORD

Dette forløb, denne Satsang, har været længe undervejs, men som med alt andet jeg laver, kan disse ting først ske, når energien er der - uanset, at min mind har sine egne idéer om, hvornår det er rigtigt at sætte fri og åbne op. Det der skal ske, sker kun, når jeg har vished om, at det skal ske. 


Når universet er med mig, når jeg er i enhed. 

 

Den vished, den enhed har jeg nu og jeg føler mig så beæret over at tiden er kommet. 

 

Inlakesh

Pernille Mandira
filigran_guld a.png
AO0I8986.jpg

Mestre på vores rejse

OM UNVDERVISNINGENS OPRINDELSE

OG VIDERE RETNING

golden_art_32.png

Det er mit ønske at skabe et rum for dig, der vil dybere i din egen livsrejse - som vil tættere på, eller i enhed med, den sandhed, der er din. Jeg vil dele ud af den vished, jeg har samlet gennem mit arbejde i og med Universet, gennem mit arbejde med Calle Montseguer, De Gamle Terapeuter, både Maria Magdalenas og Jesuas lineage, og endelig med OSHO, som gennem mange år har været min mester. Gennem hans vished og visdom skubbes vi, og kun gennem skubbet, flytter vi os egentligt. 

 

Shamanismen, som er en stor del af min hverdag, vil komme med os, som en spejling og udvidelse af bevidsthed, en evne til at møde sig selv dybere. Naturen er vores største mester, side om side med livet, og midt i det hele står du – i centret af al tings enhed. Din visdom, din vished, som lyser for dig, er så vigtigt for at du finder hjem, og for at vi andre kan finde hjem i dit lys. De mentale og kognitive rum vil også blive berørt; de smelter ind imellem sammen med energiterapien. Meditationen, stilheden og healingen vil også være rejsefæller, som vi vil tillade guide os på rejsen hjem.

 

Uanset, hvad du laver, uanset hvad du vil bruge denne rejse til, så er det vigtigt, at du har modet, at du vil dedikere dig, at du ikke udebliver til nogen af samlingerne. Det er vigtigt, at denne satsang er en prioritet, du vil hengive dig til i dit liv over de næste 8 måneder. Når vi er færdige, er alt det tillærte, alle vækkelserne, alt, hvad du bringer med dig, selvfølgelig dit. Jeg har intet ejerskab, ej heller af de kanaliserede teknikker. De sættes fri og gives videre, også hvis du vil bruge dem i egen praksis. Blot ønsker jeg, at hvis de videregives på skrift, at de har en kildehenvisning til Trust Love og Pernille Mandira.

filigran_blomme.png
 

Praktiske detaljer

TID, STED & PRIS

golden_art_32.png
STED

Fuglesangsgaard

Strædet 2A, Gørslev

4100 Ringsted

DATOER FOR DE 8 FYSISKE MØDER I 2021
 • LØR. - SØN. 27. - 28. februar

 • LØR. - SØN. 13. - 14. marts

 • LØR. - SØN. 17. - 18. april

 • LØR. - SØN. 29. - 30. maj
   

 • LØR. - SØN. 19. - 20. juni med overnatning på Fuglesangsgaard. Overnatning sker i telt i haven, hvor vejret tillader det, og ellers vil vi indtage den smukke lade for natten.
   

 • OBS: Der er ingen møder i det fysiske rum i juli
   

 • LØR. - SØN. 7. - 8. august med overnatning på Fuglesangsgaard. Overnatning sker i telt i haven, hvor vejret tillader det, og ellers vil vi indtage den smukke lade for natten.
   

 • LØR. -SØN. 4. - 5. september

 • LØR. -SØN. 25. -- 26. september

MØDETIDER FOR DET FYSISKE RUM

Vi mødes på Fuglesangsgaard på de ovennævnte datoer i følgende tidsrum:

 • Lørdag kl. 10:00 - 16:30

 • Søndag kl. 10:00 - 15:30

MØDETIDER FOR DET ONLINE RUM

Vi mødes i det online rum hver tirsdag kl. 18:15 i ca. en time. Vær opmærksom på, at der ingen møder er i juli måned. 


DE 7 INDIVIDUELLE SAMTALER 

De individuelle samtaler af 1/2 times varighed, med Pernille Mandira aftales måned for måned. Vær dog opmærksom på, at der i juli måned ikke afholdes individuelle samtaler. 
 

KOMMER DU LANGVEJS FRA 

Så er det muligt at leje en af Pernille Mandiras Templer for overnatning. De små templer rummer én soveplads, et lille køkken, bord og stol.
Kontakt Pernille Mandira for mere information.  

FORPLEJNING

Der vil være små snacks, frugt, te og kaffe, men frokost medbringer du selv. Det vil være muligt at opbevare din frokost på køl, og der er tallerkner og bestik til rådighed.
De to nætter med overnatning vil der blive serveret dejlig morgenmad, mens vi splejser om leveret aftensmad, til ca. kr. 200,- pr. person.

PRIS

Forløbet koster kr. 32.500,- inkl. al undervisning, materiale samt personlige sessions. Forløbet kan fratrækkes som supervision efter ønske. 

BETALING

Ved betaling af hele beløbet på en gangopnåes rabat på kr. 2.500,- 

Ønsker du at betale beløbet i rater, kan det ske på følgende måder:

 • BETALING OVER 9 MÅNEDER, FEB. - OKT.
  Du betaler kr. 3.750,- i depositum ved tilmedling for at sikre din plads. Herefter afdrages det resterende beløb med kr. 3.195,- pr. måned, med opstart d. 31. januar 2021.
   

 • BETALING OVER 10 MÅNEDER, FEB. - NOV. 
  Du betaler kr. 3.750,- i depositum ved tilmedling. Herefter afdrages det resterende beløb med kr. 2.900,- pr. måned, med opstart d. 31. januar 2021.
   

 • BETALING OVER 12 MÅNEDER, FEB. - JAN -2022.
  Du betaler kr. 3.750,- i depositum ved tilmedling for at sikre din plads. Herefter afdrages det resterende beløb med kr. 2.420,- pr. måned, med opstart d. 31. januar 2021.


Hver rate er herefter til forfald til den sidste dag i hver måned. 
 

TILMELDING

Du starter din tilmelding ved at udfylde ansøgningsskemaet. 


Sidste frist for ansøgning om deltagelse er d. 15. januar 2021.

 

Ansøg om deltagelse

FORTÆL OM DIG SELV

golden_art_32.png

Trust Love Satsang

VIGTIG INFORMATION

VÆRD AT VIDE, INDEN DU ANSØGER

Dette forløb er for dig, der er dedikeret til dit spirituelle liv, og derfor er i kontakt med din åndelige, spirituelle bevidsthed. At arbejde med energi er en naturlig del af din hverdag, og du har modet til at overgive dig til det, du intuitivt mærker er sandt for dig.

Forløbet er ikke et healingsforløb, hvor vi arbejder med tunge, terapeutiske processer - omend healing sagtens kan forekomme. Man kunne måske endda sige, at healing er uundgåelig, men den kommer gennem dine egne erkendelser, og din vilje og evne til at tage de nødvendige skridt herefter. 

Forløbet foregår i fuldkommen fortrolighed. Derfor er det vigtigt, at du er fuldt ud indforstået med den tavshedspligt, der er nødvendig, for at gøre forløbet til en tryg oplevelse for dig, såvel som for de øvrige deltagere. 

filigran_guld a.png
AO0I7337.jpg
"For mig er satsang at skabe et rum, hvor vi kan gå på opdagelse, for at lade os berøre af sandhed, lade os vækkes og frisætte os fra de mentale slør og lænker. Hvor vi kan opdage enhed. Det er at finde sandhed i det ubeviselige, i stedet for det mentalt beviselige.
 
Hele skiftet i at turde." 
- Pernille Mandira
Vejen.jpg