Handelsbetingelser

VIGTIGT AT VIDE,NÅR DU HANDLER MED

PERNILLE MANDIRA & TRUST LOVE

golden_art_32.png
Betaling

Alle produkter i shoppen kan betales via kreditkort.
 

Hvis ikke du betaler direkte i shoppen, men gerne vil lave en bankoverførsel, kan du overføre til:
Reg.nr.: 2148
Kontonr.: 4388977650
Bank: Nordea

Hvis produkter hentes personligt, kan der betales kontant.

Alle priser er i danske kroner (DKK).

Overførsler fra udlandet

Hvis du overfører fra udlandet, skal du bruge disse oplysninger:

Bank: Nordea
Swift: NDEADKKK
IBAN: DK5820004388977650
Reg.nr.: 2148  
Kontonr.: 4388977650
 

Vær opmærksom på, at overførsel fra udlandet koster kr. 30,- i bankgebyr, som du bedes tilføje, når du overfører.

Ved køb af readings

Betaling skal ske senest 1 bankdag før din reading, vil du betale kontant kan disse medbringes ved det personlige møde.
 

Husk at anføre dit navn ved overførsel.

Køb af readings hos Pernille Mandira er bindende, men du kan ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Efter endt reading gives penge ikke retur. 

 

Ved telefonreadings er du selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon / netforbindelse, som du kan ringe op fra på den aftalte tid. Hvis du ikke ringer op til den aftalte tid, eller aflyser for sent (24 timer før aftalte tid), forbeholdes retten til fuldt honorar for den aftalte session.

Skulle Pernille Mandira blive forhindret i at give dig din behandling pga. sygdom el lign., vil du efterfølgende blive tilbudt først kommende ledige tid, og din betaling vil gælde herfor. Alternativt kan du vælge at få dine penge tilbage.

Ved køb af rejser, kurser & workshops

Rejser, kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver du orienteret mindst 24 timer i forvejen, medmindre ændringen sker pga. akut sygdom. Hvis et arrangement skulle blive aflyst, får du enten det fulde indbetalte beløb retur, eller du kan overføre din deltagelse til næste ledige kursus.

Hvis du afbestiller din deltagelse op til otte dage før start af pågældende kursus eller workshops, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 5% af prisen plus moms.

Hvis du afbestiller, når der er mindre end otte dage til kursusstart, har du mulighed for at sende en anden person end dig selv. Pengene gives ikke retur.

Der er særlige betingelser vedr. rejser og retreats, som du får oplyst når du køber disse.

Som standard gælder følgende:
Når depositum er betalt er pladsen på pilgrimskurset din. 

Restbeløbet for kurset i Frankrig forfalder senest 8 uger inden opstart. Aflyses kurset pga restriktioner fra myndigheders side, kan kurset enten rykkes til et senere tidspunkt eller det indbetalte tilbagebetales til deltager, fratrukket et administrations og force major gebyr på 5% af det indbetalte dog maks kr. 300,- 

Fortrydelsesret

Online-produkter (lydfiler) bliver leveret digitalt via din e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af samme dag, men i særlige tilfælde kan der gå op til 4 hverdage.

Der ydes ikke fortrydelsesret på lydfiler til download.

Generelle brugerbetingelser

Disse betingelser og denne ansvarsfraskrivelse gælder for alle brugere af Pernille Mandiras hjemmeside og dækker alle tilbud, behandlinger, kurser, rejser og rådgivning på hjemmesiden www.trustlove.dk, og simplero.dk/da/users/trust-love og/eller givet af Pernille Mandira via anden form for kommunikation, så som e-mail, telefonisk, live eller ved fjernbehandling.


Oplysningerne på denne hjemmeside er af generel karakter, og kan ikke anvendes som erstatning for rådgivning, undersøgelse eller behandling af en autoriseret læge eller psykolog.

Indholdet må ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Produkter, rådgivning og behandlinger fra Pernille Mandira er ikke en kompensation for medicinsk og/eller psykologisk diagnose eller behandling.

Når du køber et online produkt kan du tilgå det købte materiale via login på Simplero-platformen. Ved købte online kurser har du adgang til materialet for evigt via Simplero-platformen. Dog med undtagelsen konkurs eller nedlukning af Simplero-platformen. I dette tilfælde får du 3 måneder til at downloade det købte eller link til det nye sted, hvor materialet er tilgængeligt.

I medlemsgruppen kan materialet tilgås indtil den indgåede aftale ophører. Se om abonnement nedenfor i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

Alle rettigheder til workshops, kurser (online eller live), online-produkter, tekster og billeder tilhører Trust Love. Alle online-produkter er personlige, og du er uberettiget til at sælge, udlåne, give væk eller på anden måde distribuere produkterne uden forudgående skriftlig aftale med Trust Love.

Du må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde foretage yderligere eksemplarfremstilling af det købte.

Konstaterer Trust Love, at du foretager uretmæssig brug af materialet, anses dette for væsentlig misligholdelse af aftalen.

Ophavsrettigheder

Alle rettigheder til leverede digitale produkter tilhører Pernille Mandira og Trust Love.

Produkterne må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt. Produkterne må ikke kopieres eller gøres til genstand for offentligt udlån. Produkterne må ikke anvendes kommercielt, eller i direkte eller indirekte konkurrence med Pernille Mandira og Trust Love uden skriftlig aftale.

Pernille Mandiras og Trust Loves navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Alle produkter og billedmateriale skal behandles fortroligt, og må ikke udleveres eller videregives til tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse

Pernille Mandira kan ikke gøres ansvarlig for nogen skader eller gener, der er en konsekvens af brug eller misbrug af informationer på hjemmesiden eller andre produkter og lydfiler.

Pernille Mandira kan ikke blive holdt finansielt, juridisk eller på anden måde ansvarlig for beslutninger besøgende og/eller klienter fra denne hjemmeside træffer, efter at have modtaget produkter eller behandlinger fra Pernille Mandira eller fra denne hjemmeside.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk. Pernille Mandira kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder lydfiler og sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Forbehold for ændringer

Pernille Mandira og Trust Love forbeholder sig retten til at ændre og opdatere regler og betingelser gældende for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.

Når du bestiller en service fra denne side, vil det blive forstået som din accept af disse betingelser. Alle produkter og ydelser udgår fra:

Trust Love

CVR nr.: 30 06 28 76

Strædet 2a, Gørslev 

4100 Ringsted